• Strona główna
 • Aktualności
 • Działalność
 • Galeria
 • O nas
 • Kontakt
 • Linki
 • Nabożeństwa niedzielne o g. 8.15

  Nabożeństwa tygodniowe w adwencie i w pasji: środa g. 17.15


  ADRESY:


  KOŚCIÓŁ:  ul. Powstańców 6

   

  KANCELARIA: 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5A, 

  tel: 32 2215619; 

  konto bankowe: 03 8454 1040 2002 0000 0390 0001

  e-mail: orzesze@luteranie.pl

  Proboszcz: Ks. Henryk Reske; tel. 608304702

   _________________________

   

  Hasło Roku 2019:  Szukaj pokoju i dąż do niego. (Ps 34,15)

  ***

  DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW


  Pola wkoło już dojrzały, skrzy się w słońcu złoto zbóż,

  Wiatr kołysze złote łany, wielki czas na żniwa już.

  Panie żniwa, poślij żeńców, Boże usłysz nas!

  Daj nam chętnych rąk do pracy, nim przeminie żniwa czas.

   


   

  ***

   

  Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Diecezjalne pożegnanie wakacji 31.08.2019 r. o g. 10.30
  w Parku Etnograficznym w Chorzowie.

   


  ***

  "Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was
  i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei
  i w samarii i aż po krańce ziemi.
  I gdy to powiedział, a oni patrzyli , został uniesiony w górę
  i obłok wziął go sprzed ich oczu. (Dz 1, 8.9)

   

   

   


  ***

  Misericordias Domini - 2. Niedziela po Wielkanocy - 05.05.2019

  Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają Jan 10,14


   

  Taką wspaniałą pociechę daje Pan swoim chrześcijanom przez to, że nazywa siebie Dobrym Pasterzem i mówi: Ja znam swoje owce, jak Ojciec mnie zna i życie swoje kładę za owce. W następstwie tego powinniśmy i my, jak oce, mocno trzymać się takiego dobrego i wiernego Pasterza, co oznacza, że powinniśmy się kierować jedynie jego głosem. (M. Luter - kazanie na Niedzielę Misericordias Domini)

  ***

   

  06.03.2019 - Dzień Pokuty i Modlitwy (Popielec)


  Prochem jesteś i w proch się obrócisz... (1 Mż 3,19b)   

  Nabożeństwo w kościel Św. Ducha - g. 17.15

  __________________________________________

  "A choćbym ciężko boleć miał, od zmierzchu, aż do rana,
  w ufności jednak będę trwał, że pomoc mam u Pana.
  Tak, prawy Izraelu, bądź odrodzon z Ducha,
  Nim się rządź i ufaj Bogu stale." (M. Luter - ŚE 438, 4)


  ***

  Święto Epifanii - 06.01.2019

  Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem
  gwiazdę Jego na Wschodzie
  i przyszliśmy oddać mu pokłon. Mt 2, 2

   


   

  ***

  Boże Narodzenie 2018

   

   


  ***

  ADWENT

  Przygotujcie na pustyni drogę Pańską.
  Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!
  Oto Wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy.
  (Iz 40, 3.10)

   


   

  - Niedzielne nabożeństwa w Adwencie o g. 8.15 z Kom. Św.

  - Rekolekcje adwentowe dla dorosłych 17 i 18. 12.2018

    w godz. 17.30 - 19.30  (prowadzi ks. prof. Marek J. Uglorz)

  - Wigilia Bożego narodzenia: nabożeństwo - g. 16.30

  - Boże Narodzenie: nabożeństwa  - g. 8.15 (1. święto Kom. Św.)

  - Wieczór Sylwestrowy: nabożeństwo - g. 17.15

  - Nowy Rok: nabożeństwo - g. 14.00

   

   

  ***

   

  01.11.2018 - Pamiątka Umarłych
  - nabożeństwo o godz. 9.00

     ***

  31.10.2018 - Pamiątka Reformacji

  - nabożeństwo o godz. 17.00
  po nabożeństwie "herbatka reformacyja"

   

   

   

   

  ***

  Nabożeństwo na rozpoczęcie  Roku Szkolnego 2018/2019

  14. Niedziela po Trójcy Świętej - 02.09.2018

  Panie naucz mnie czynić wolę swoją.
  Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi.  Życzymy wszystkim uczniom Bożego błogosławieństwa !

   

  ***

   

  Zesłanie Ducha Świętego - 20.05.2018


   

  Lecz, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was
  we wszelką prawdę...(Jan 16, 13)

   

  Nabożeństwo w niedzielę - g. 8.18 z Kom. Św.
  Poniedziałek Zielonoświątkowy - g. 17.15

   

  Witraż: Zesłanie Ducha Świętego, fundator: Otto Hegenscheidt

  z Ornontowic. Poświęcenie kościoła: 13.05.2013 r. (105 lat)

  ***

   

  WIELKANOC - Zmartwychwstanie Pana

   

  Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. (Obj 1, 18)

   

   

  "Wysłuchałeś mojej tęsknoty za życiem.
  Usłyszałeś westchnienie całego stworzenia.
  Ogarnąłeś mnie Twą miłością
  i od tej pory życie
  silniejsze jest niż śmierć."

                                       (ks. H. Schoenauer)

   

   


  ***

  Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu:

  Wielki Czwartek - g. 17.15 (w Czerwionce g. 15.45)

  Wielki Piątek - g. 8.15 i 17.00 (w Czerwionce g. 10.15)

   

   

   

  ***

  4. Niedziela Postu - Laetare - 11.03.2018

   

  Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany (Flp 1, 18)

   

   

  Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi nie obumrze,
  pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. (J 12, 24)

   

   

  ***

   

  Modlitwa prowadzona przez ekumeniczne grono pań.

   

   

  elementy dekoracji prezbiterium

   

   

   

  Światowy Dzień Modlitwy - Liturgia z kraju Surinam.
  Orzesze 02.03.2018 g. 17.00

   

   

   

  ***

  Niedziela Invocavit - 1 Niedziala w okresie Postu - 18.02.2018

   

  Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (1 J 3,8)

   


   

  ***

  Niedziela Estomihi (Bądź mi skałą) - przedpostna - 11.02.2018

  Oto idziermy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy,
  wypełni się nad Synem Człowieczym. ( Łk 18,31)


   

  14.02.2018 - Środa Popielcowa - początek czasu pasyjnego. Nabożeństwo o g. 17.15

   

   

  ***

   

  NIEDZIELA SEPTUAGESIMAE - 28.01.2018

  3. niedziela przed postem.

  Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!
                                                                                  Ps 27, 14 

  ***

  Boże Narodzenie 2017

  Życzymy wszystkim radosnych i błogosławionych świąt
  Bożego Narodzenia, nadziei, umocnienia wiary i pokoju
  i zapraszamy na nabożeństwa.

  Wigilia godz. 16.00
  Święta godz. 8.15

  (porządek nabożeństw w okresie świątecznym w zakładce: Życie parafii)

     Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy
  chwałę Jego,chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca,
  pełne łaski i prawdy. (J 1, 14)


   

  Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
  jednorodzonego dał,aby każdy, kto w Niego weń wierzy,
  nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3, 16

   

  ***

   

  Adwent

  Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski.

                                                                        (Za 9,9)


   

  Zachariasza (...) napełnił Duch Święty, więc prorokował

  tymi słowy: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził

  lud swój i dokonał jego odkupienia. (Łk 1, 67-68)

   


  ***

   

  Koniec Roku Kościelnego


  My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym.
                                                                                   (2 Kor 5, 10)


   

  (Mt 25 31-34)  "A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej