• Strona główna
 • Aktualności
 • Działalność
 • Galeria
 • O nas
 • Kontakt
 • Linki
 • Nabożeństwa niedzielne o g. 8.15

  Nabożeństwa tygodniowe w adwencie i w pasji: środa g. 17.15


  ADRESY:


  KOŚCIÓŁ:  ul. Powstańców 6

   

  KANCELARIA: 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5A, 

  tel: 32 2215619; 

  konto bankowe: 03 8454 1040 2002 0000 0390 0001

  e-mail: orzesze@luteranie.pl

  Proboszcz: Ks. Henryk Reske; tel. 608304702

   _________________________

  Hasło Roku 2018:  Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
  (Obj 21,6)

  ***

  01.11.2018 - Pamiątka Umarłych
  - nabożeństwo o godz. 9.00

     ***

  31.10.2018 - Pamiątka Reformacji

  - nabożeństwo o godz. 17.00
  po nabożeństwie "herbatka reformacyja"

   

   

   

   

  ***

  Nabożeństwo na rozpoczęcie  Roku Szkolnego 2018/2019

  14. Niedziela po Trójcy Świętej - 02.09.2018

  Panie naucz mnie czynić wolę swoją.
  Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi.  Życzymy wszystkim uczniom Bożego błogosławieństwa !

   

  ***

   

  Zesłanie Ducha Świętego - 20.05.2018


   

  Lecz, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was
  we wszelką prawdę...(Jan 16, 13)

   

  Nabożeństwo w niedzielę - g. 8.18 z Kom. Św.
  Poniedziałek Zielonoświątkowy - g. 17.15

   

  Witraż: Zesłanie Ducha Świętego, fundator: Otto Hegenscheidt

  z Ornontowic. Poświęcenie kościoła: 13.05.2013 r. (105 lat)

  ***

   

  WIELKANOC - Zmartwychwstanie Pana

   

  Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. (Obj 1, 18)

   

   

  "Wysłuchałeś mojej tęsknoty za życiem.
  Usłyszałeś westchnienie całego stworzenia.
  Ogarnąłeś mnie Twą miłością
  i od tej pory życie
  silniejsze jest niż śmierć."

                                       (ks. H. Schoenauer)

   

   


  ***

  Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu:

  Wielki Czwartek - g. 17.15 (w Czerwionce g. 15.45)

  Wielki Piątek - g. 8.15 i 17.00 (w Czerwionce g. 10.15)

   

   

   

  ***

  4. Niedziela Postu - Laetare - 11.03.2018

   

  Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany (Flp 1, 18)

   

   

  Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi nie obumrze,
  pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. (J 12, 24)

   

   

  ***

   

  Modlitwa prowadzona przez ekumeniczne grono pań.

   

   

  elementy dekoracji prezbiterium

   

   

   

  Światowy Dzień Modlitwy - Liturgia z kraju Surinam.
  Orzesze 02.03.2018 g. 17.00

   

   

   

  ***

  Niedziela Invocavit - 1 Niedziala w okresie Postu - 18.02.2018

   

  Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (1 J 3,8)

   


   

  ***

  Niedziela Estomihi (Bądź mi skałą) - przedpostna - 11.02.2018

  Oto idziermy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy,
  wypełni się nad Synem Człowieczym. ( Łk 18,31)


   

  14.02.2018 - Środa Popielcowa - początek czasu pasyjnego. Nabożeństwo o g. 17.15

   

   

  ***

   

  NIEDZIELA SEPTUAGESIMAE - 28.01.2018

  3. niedziela przed postem.

  Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!
                                                                                  Ps 27, 14 

  ***

  Boże Narodzenie 2017

  Życzymy wszystkim radosnych i błogosławionych świąt
  Bożego Narodzenia, nadziei, umocnienia wiary i pokoju
  i zapraszamy na nabożeństwa.

  Wigilia godz. 16.00
  Święta godz. 8.15

  (porządek nabożeństw w okresie świątecznym w zakładce: Życie parafii)

     Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy
  chwałę Jego,chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca,
  pełne łaski i prawdy. (J 1, 14)


   

  Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
  jednorodzonego dał,aby każdy, kto w Niego weń wierzy,
  nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3, 16

   

  ***

   

  Adwent

  Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski.

                                                                        (Za 9,9)


   

  Zachariasza (...) napełnił Duch Święty, więc prorokował

  tymi słowy: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził

  lud swój i dokonał jego odkupienia. (Łk 1, 67-68)

   


  ***

   

  Koniec Roku Kościelnego


  My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym.
                                                                                   (2 Kor 5, 10)


   

  (Mt 25 31-34)  "A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
  I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.
  I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata."

   

  ***

   

  31.10.2017

  500. rocznica wystąpienia ks. Marcina LUTRA

  Święto REFORMACJI

  Uroczyste nabożeństwo reformacyjne godz. 17.00

   


   

  ***

  15.10.2017

  18. Niedziela po Trójcy Świętej

  (1. J 4,21) To przykazanie mamy od Niego, aby ten,
  kto miłuje Boga,
  miłował i brata swego.

   

  (Mk 10, 25) Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne,
  niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.

   

  ***

  01.10.2017

  Dziękczynne Święto Żniw

   

  (Ps. 145, 15) Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają,

  a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.

   


  Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary ...?

  Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!


   

  ***

  13.08.2017

  9. Niedziela po Świecie trójcy Świętej


  (Łk 12, 48) Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać,

  a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

   

                                         (budowla na skale) por. Mt 7, 24 - 27

   

  ***

   

  06.08.2017

  8. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej


  (Ef 5, 8.9) Postępujcie jako dzieci światłości,
  bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda.

   

  (Mt 5, 13) Wy jesteście solą ziemi.


   

  ***

   

  23.07.2017

  6. Niedziela po Trójcy Świętej


  (Iz 43, 1) 


   

   

  ***

  25.06.2017

  2. Niedziela po Trójcy Świętej

  (Mt 11,28) Pójdźcie do mnie wszyscy,

  którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.


  PAMIĄTKA KONFESJI AUGSBURSKIEJ

  Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich

  i nie będę się wstydził. (Ps 119, 46)


  luteranie.pl  (zakładka: Materiały, Teologia, Księgi Wyznaniowe)

  luter2017.pl

   

  ***

  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 04,05. 06.2017

   

  KONFIRMACJA godz. 10.00 (04.06.2017)

   

  Nie dzięki mocy, ani dzięki sile,

  lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan Zastępów.

                                                                                      (Za 4,6)      

   

   

   

  *****

   

  3. Niedziela po WIELKANOCY - Jubilate - 07.05.2017

   

  Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem... (2 Kor 5, 17)


   

  Jednak Chrystus został wzbudzony i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. (1. Kor 15,20)


  Zapraszamy!

  14. 05.2017 - Jubileusz Złotej Konfirmacji - g. 8.15


  ***

   

  Niedziela PALMOWA - 09.04.2017 (WIELKI TYDZIEŃ)

   

  Hasło tygodnia: Musi być wywyższony Syn Człowieczy,

  aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

                                                                      (J 3, 14.15)

   

   

   

  Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu:

  - Wielki Czwartek g. 17.15 Kom. Św.

  - Wielki Piątek g. 8.15 Kom. Św.; 17.15 Kom. Św.

   

  ***

   

  Ostatnia Niedziela po Epifanii - 05.02.2017

  (Iz 60, 2) Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.

   

   

  (2 Mż 3, 2) Ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka

  krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem jednakże krzew nie spłonął.

   

  ***

   

   

  ***

   

   


  Podobieństwo o dziesięciu pannach (Mt 25, 1-13)

  ***

   

  Prawdziwym skarbem Kościoła jest przenajświętsza ewangelia chwały

  i łaski Bożej. (62. teza ks. dra Marcina Lutra)


   

  (kadr z filmu Luter)

   

  ***

   

   


  Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm

  ich we właściwym czasie. (145, 15)


   

  Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary,

  czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

  Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie

  i w otchłaniach i w morzu, na ziemi, na niebie.

  Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował

  i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

  Chowaj nas póki raczysz na tej niskiej ziemi,

  jeno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!

                      (Jan Kochanowski - ŚE 248,1,2,5,14)

  ***