• Strona główna
 • Aktualności
 • Działalność
 • Galeria
 • O nas
 • Kontakt
 • Linki
 •  

  Kościół: 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 6

  Nabożeństwa niedzielne o g. 8.15

  1. niedziela miesiąca - z Komunią Św.

  Kancelaria : 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5A, 

  tel: 32 2215619

  Proboszcz: Ks. Henryk Reske; tel. 608 304 702

  konto bankowe: 03 8454 1040 2002 0000 0390 0001

  e-mail: orzesze@luteranie.pl

   _________________________

   

  Hasło Roku 2017:  Dam wam serce nowe

  i ducha nowego dam do waszego wnętrza. (Ez 36, 26)

  ***

  31.10.2017

  500. rocznica wystąpienia ks. Marcina LUTRA

  Święto REFORMACJI

  Uroczyste nabożeństwo reformacyjne godz. 17.00

   


   

  ***

  15.10.2017

  18. Niedziela po Trójcy Świętej

  (1. J 4,21) To przykazanie mamy od Niego, aby ten,
  kto miłuje Boga,
  miłował i brata swego.

   

  (Mk 10, 25) Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne,
  niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.

   

  ***

  01.10.2017

  Dziękczynne Święto Żniw

   

  (Ps. 145, 15) Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają,

  a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.

   


  Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary ...?

  Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!


   

  ***

  13.08.2017

  9. Niedziela po Świecie trójcy Świętej


  (Łk 12, 48) Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać,

  a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

   

                                         (budowla na skale) por. Mt 7, 24 - 27

   

  ***

   

  06.08.2017

  8. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej


  (Ef 5, 8.9) Postępujcie jako dzieci światłości,
  bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda.

   

  (Mt 5, 13) Wy jesteście solą ziemi.


   

  ***

   

  23.07.2017

  6. Niedziela po Trójcy Świętej


  (Iz 43, 1) 


   

   

  ***

  25.06.2017

  2. Niedziela po Trójcy Świętej

  (Mt 11,28) Pójdźcie do mnie wszyscy,

  którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.


  PAMIĄTKA KONFESJI AUGSBURSKIEJ

  Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich

  i nie będę się wstydził. (Ps 119, 46)


  luteranie.pl  (zakładka: Materiały, Teologia, Księgi Wyznaniowe)

  luter2017.pl

   

  ***

  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 04,05. 06.2017

   

  KONFIRMACJA godz. 10.00 (04.06.2017)

   

  Nie dzięki mocy, ani dzięki sile,

  lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan Zastępów.

                                                                                      (Za 4,6)      

   

   

   

  *****

   

  3. Niedziela po WIELKANOCY - Jubilate - 07.05.2017

   

  Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem... (2 Kor 5, 17)


   

  Jednak Chrystus został wzbudzony i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. (1. Kor 15,20)


  Zapraszamy!

  14. 05.2017 - Jubileusz Złotej Konfirmacji - g. 8.15


  ***

   

  Niedziela PALMOWA - 09.04.2017 (WIELKI TYDZIEŃ)

   

  Hasło tygodnia: Musi być wywyższony Syn Człowieczy,

  aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

                                                                      (J 3, 14.15)

   

   

   

  Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu:

  - Wielki Czwartek g. 17.15 Kom. Św.

  - Wielki Piątek g. 8.15 Kom. Św.; 17.15 Kom. Św.

   

  ***

   

  Ostatnia Niedziela po Epifanii - 05.02.2017

  (Iz 60, 2) Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.

   

   

  (2 Mż 3, 2) Ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka

  krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem jednakże krzew nie spłonął.

   

  ***

   

   

  ***

   

   


  Podobieństwo o dziesięciu pannach (Mt 25, 1-13)

  ***

   

  Prawdziwym skarbem Kościoła jest przenajświętsza ewangelia chwały

  i łaski Bożej. (62. teza ks. dra Marcina Lutra)


   

  (kadr z filmu Luter)

   

  ***

   

   


  Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm

  ich we właściwym czasie. (145, 15)


   

  Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary,

  czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

  Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie

  i w otchłaniach i w morzu, na ziemi, na niebie.

  Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował

  i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

  Chowaj nas póki raczysz na tej niskiej ziemi,

  jeno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!

                      (Jan Kochanowski - ŚE 248,1,2,5,14)

  ***